Skip to main content

Střední umělecká škola v Liberci

Projekty ve spolupráci
s Evropskou unií

Filter

Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLREALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHOPLÁNU OBNOVYInvestice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohroženýchškolním neúspěchem…

Kreativ

Projekt KREATIV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577Projekt vychází ze zkušeností žadatele s tvorbou sítě spolupracujících škol. Řešení…

K.R.O.K. ROP severovýchod

Projekt Evropské unie – K.R.O.K. Rop severovýchodK.R.O.K. – Komplexnost, Reálná praxe, Odbornost, KvalitaRegionální operační program…

Vzdělání pro konkurenceschopnost

Projekt Evropské unie – Vzdělání pro konkurenceschopnostProjektový záměrIndividualizace a inovace výuky pro oblast podpory 1.5.…

AntiXeno

Projekt Evropské unie - AntiXeno Náš první projekt financovaný z EU Projekt AntiXeno se zaměřil…